جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - ایلام


دکتر شهرام مامی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: ایلام - خیابان سعدی جنوبی - جنب پارکینگ عمومی - ساختمان عرش - طبقه مرکزمشاوره امید فردا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

امیر عبدالحسینی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: ایلام - بلوار سیدالشهدا - روبروی بانک سپه - مجتمع نگین نور - طبقه 2 - مرکز مشاوره سینا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

رحمت رمضانی

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: ایلام - بلوار سیدالشهدا - روبروی بانک سپه - مجتمع نگین نور - طبقه 2 - مرکز مشاوره سینا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر ستار کیخاونی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: ایلام - بلوار پژوهش - پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دانشکده پزشکی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

عادل اکبری

روانشناس، مشاور

مشاوره تحصیلی و شغلی

آدرس مطب: ایلام - بلوار سیدالشهدا - روبروی بانک سپه - مجتمع نگین نور - طبقه 2 - مرکز مشاوره سینا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

همایون رستمی

روانشناس، مشاور

مشاوره تحصیلی و شغلی

آدرس مطب: ایلام - بلوار سیدالشهدا - روبروی بانک سپه - مجتمع نگین نور - طبقه 2 - مرکز مشاوره سینا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

مهدی مومنی

روانشناس، مشاور

مشاوره تحصیلی و شغلی

آدرس مطب: ایلام - بلوار سیدالشهدا - روبروی بانک سپه - مجتمع نگین نور - طبقه 2 - مرکز مشاوره سینا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

امید علی باپیری

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: ایلام - بلوار سیدالشهدا - روبروی بانک سپه - مجتمع نگین نور - طبقه 2 - مرکز مشاوره سینا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

سحر نوروزی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: ایلام - میدان 22 بهمن - کوچه بغل بیمارستان قائم - انتهای کوچه - ساختمان پزشکان سینا - مرکز مشاوره انیس

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

نرگس نصر اصفهانی

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: ایلام - بلوار سیدالشهدا - روبروی بانک سپه - مجتمع نگین نور - طبقه 2 - مرکز مشاوره سینا

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت