جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - بابل


مرضیه موسوی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره کودک

مشاوره ازدواج

زوج درمانی

آدرس مطب: بابل - میدان جهاد (اوقاف) - ساختمان مهر - طبقه 3 - مرکز مشاوره گنج مهر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

محمد فغان پورگنجی

روانشناس، مشاور

روان شناسی

آدرس مطب: بابل - میدان شهید سجودی (قاضی کتی) - ساختمان نوید - مرکز مهرآیین بابل

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر محبوبه فرامرزی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: بابل - خیابان کشاورز - دانشگاه علوم پزشکی بابل - دانشکد مامایی و پرستاری

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

مجید شفیعی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: بابل - میدان سجودی - مجتمع نوید - طبقه 2 - مرکز مشاوره و روانشناسی مهرآیی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

رحیم باقرزاده

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: بابل - خیابان مدرس - روبروی سینما آزادی - ساختمان بندگان - مرکز مشاوره مهر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دریا دریابری

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: بابل - میدان حمزه کلا - بسیج 1 - ساختمان شهرک شرق - طبقه 3

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

عسکر اصغری گنجی

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: بابل - میدان اوقاف - ساختمان مهر - طبقه 3 - مرکز روانشناسی و مشاوره گنج مهر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

سمیه زمانی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: بابل - خیابان مدرس - روبروی سینما آزادی - ساختمان بندگان - طبقه 2 - مرکز مشاوره مهر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر قاسم یعقوبی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: بابل - پشت بیمارستان یحیی نژاد - جنب آژانس ساحل خورشید 2 - کوچه مدرسه شهید باهنر - مرکز مشاوره عرفان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

محمود طهماسب زاده

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: بابل - امیر کلا - خیابان شهید قلی پور (نیما 1) - بن بست اقبال - ساختمان اقبال - طبقه 1 - مرکز مشاوره اندیشه نو

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت