جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - زنجان


شهره براری

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره خانواده

آدرس مطب: زنجان - خیابان سعدی وسط - بین کوچه زند و آزاد - ساختمان رز - طبقه 2 - واحد ۵

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

بهروز شادمان

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده

زوج درمانی

روان درمانی

آدرس مطب: زنجان - سعدی وسط - کوچه مستشیری - ساختمان هوشمند - کلینیک اعصاب و روان هوشمند زنجان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

محسن عباسی

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: زنجان - چهارراه سعدی - کوچه قلعه - ساختمان البرز - طبقه 5 - واحد 30 - مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان آتیه

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر محسن داداشی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: زنجان - دروازه ارک - بیمارستان شهید بهشتی - دپارتمان روان پزشکی و روان شناسی بالینی - طبقه 3 - گروه روان شناسی بالینی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر امید ساعد

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: زنجان - دروازه ارک - بیمارستان شهید بهشتی - دپارتمان روان پزشکی و روان شناسی بالینی - طبقه 3 - گروه روان شناسی بالینی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر مظاهر رضایی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: زنجان - دروازه ارک - بیمارستان شهید بهشتی - دپارتمان روان پزشکی و روان شناسی بالینی - طبقه 3 - گروه روان شناسی بالینی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر سعیده زنوزیان

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: زنجان - دروازه ارک - بیمارستان شهید بهشتی - دپارتمان روان پزشکی و روان شناسی بالینی - طبقه 3 - گروه روان شناسی بالینی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

زهرا حیدری

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: زنجان - دروازه ارک - بیمارستان شهید بهشتی - دپارتمان روان پزشکی و روان شناسی بالینی - طبقه 3 - گروه روان شناسی بالینی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

کیانا زمانی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: زنجان - دروازه ارک - بیمارستان شهید بهشتی - دپارتمان روان پزشکی و روان شناسی بالینی - طبقه 3 - گروه روان شناسی بالینی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

ابوالفضل حاتمی

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: زنجان - چهارراه سعدی - کوچه قلعه - ساختمان پزشکان البرز - طبقه 5 - واحد 26 - مرکز مشاوره خانواده آفرینش و مرکز خدمات روانشناختی باران

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت