جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - یزد


دکتر نسترن احمدی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره کودک

مشاوره خانواده

زوج درمانی

آدرس مطب: یزد - صفاییه - بلوار دانشگاه - مجتمع کالج - طبقه 2 - واحد 9 - کلینیک ذهن برتر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

مریم کریمی

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: یزد - خیابان کاشانی - بیمارستان بهمن - کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

مونس یادگار

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: یزد - خیابان کاشانی - بیمارستان بهمن - کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر بنفشه فرزین راد

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: یزد - خیابان کاشانی - بیمارستان بهمن - کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

عباس متولی پور

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: یزد - خیابان کاشانی - بیمارستان بهمن - کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر مهدی خان آبادی

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: یزد - خیابان کاشانی - بیمارستان بهمن - کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

محمد مروج

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: یزد - خیابان کاشانی - بیمارستان بهمن - کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

حسین جانب اللهی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: یزد - بلوار شهید دشتی - روبروی بنیاد شهید و امور ایثارگران - مرکز مشاوره امام حسین علیه السلام

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

حمیده رادپور

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: یزد - بلوار شهید دشتی - روبروی بنیاد شهید و امور ایثارگران - مرکز مشاوره امام حسین علیه السلام

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر ریحانه محلاتی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: یزد - خیابان کاشانی - بیمارستان بهمن - کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت