جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - رشت


مرتضی ندافیان

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - ساختمان فروردین - طبقه 2 - مرکز مشاوره راه سبز

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

محمد صادق شیرین کام

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

زوج درمانی

روان درمانی

آدرس مطب: رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آبان - ساختمان پرشین - طبقه 2 - واحد غربی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی میثاق رشت

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر آرزو غلامی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره کودک

مشاوره خانواده

آدرس مطب: رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آبان - ساختمان پرشین - طبقه 2 - مرکز مشاوره میثاق

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

لیلا حضرتی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره کودک

مشاوره نوجوان

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آبان - ساختمان پرشین - طبقه 2 - واحد غربی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی میثاق رشت

آدرس مطب: رشت - پل بوسار - جنب مدرسه نصرتی راد - مرکز مشاوره طرح واره نو

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر منیره حسن زاده

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده

زوج درمانی

آدرس مطب: رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آبان - ساختمان پرشین - طبقه 2 - واحد غربی - مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی میثاق رشت

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

مهرداد نامدار

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: رشت - گلسار - خیابان 87 - خیابان نواب - نبش کوچه شبنم - ساختمان صابر - واحد 4 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آرامش زندگی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

نگین اسماعیل زاده

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: رشت - میدان گاز به سمت توشیبا - بعد از پل - کوچه بهار (بانک کشاورزی) - روبروی ساختمان بهار - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره بهار

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر قربانعلی یحیایی نوجوکامبری

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: رشت - پل بوسار - نرسیده به مرکز جراحی پاستور- مرکز مشاوره تخصصی ندای مهرگان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

ماندانا پورسعید

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: رشت - چهارراه پرستار - جنب بیمارستان توتونکاران - مجتمع پزشکی خانواده

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

سمیرا بایسته

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: رشت - گلسار - خیابان 87 - ساختمان صابر - طبقه 1 - واحد 2 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی عمومی رها

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت