استقرار تیم پزشک خوب در مرکز رشد دانشگاه شریف

تیم پزشک خوب که پیش از این فعالیت خود را در مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف دنبال می کرد، به عنوان هسته فناور در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شریف به آدرس تهران، خيابان آزادى، خيابان حبيب الله، خيابان قاسمى، كوچه گلستان، بن بست گل، پلاك 4 مستقر شد.