جستجوی متخصص

آیا شما یک پزشک یا روانشناس خوب هستید؟

می‌توانید مزایای ما برای متخصصان را مشاهده و با تکمیل فرم همکاری متخصص، با ما اعلام همکاری نمایید.


آیا متخصص موردنظر شما در سایت ما موجود نیست؟

لطفا با تکمیل فرم معرفی متخصص، ایشان را به ما معرفی نمایید.

اخبار


استقرار تیم پزشک خوب در مرکز رشد دانشگاه شریف

تیم پزشک خوب در مرکز رشد فناوریهای پیشرفته دانشگاه شریف مستقر شد.

ادامه...

آغاز به کار هسته دانشجویی پزشک خوب

هسته دانشجویی پزشک خوب در مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف شروع به کار کرد

ادامه...